Przejdź do treści głównej

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja i biznes”


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-09-28 13:56

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach zaprasza na I Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Edukacja i biznes”, która odbędzie się 25 października br. w Katowicach.

Tematyka konferencji to próba spojrzenia na wzajemne relacje pomiędzy sektorami instytucji edukacyjnych, biznesu oraz przyszłych pracobiorców, prezentacja dobrych praktyk oraz poszukiwanie nowych rozwiązań, które można wprowadzić w tym obszarze.

Formuła konferencji oprócz klasycznego prezentowania wystąpień i dyskusji, będzie miała również wymiar praktyczny. Podczas spotkania będzie można wypracować rozwiązania użyteczne, które mają szansę zafunkcjonować w praktyce, stąd też zastosowano strategię Design Thinking, stwarzającą przestrzeń do aktywnego i kreatywnego szukania rozwiązań na potrzeby beneficjentów układu – pracobiorców, przedsiębiorców oraz sektora edukacji.

Organizatorzy proponują formę „wolnej mównicy” dla określenia tematów wartych rozwiązania, a następnie wykorzystanie procesu Design Thinking do jak najlepszego zrozumienia badanego problemu na potrzeby użytkowników/odbiorców, w części finalnej zaś skonstruowanie prototypowego rozwiązania.
Przykładowe zagadnienia, które z pewnością warto poddać głębszej analizie koncentrować się będą m.in. wokół poszukiwania odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak optymalnie zaprojektować strategie przepływu informacji pomiędzy sferą biznesu, sektorem edukacji oraz przyszłymi pracobiorcami?
  • Co możemy zrobić, aby skutecznie dostosować programy kształcenia do konkretnego zapotrzebowania biznesu?
  • Jak kształcić dzisiaj, żeby zasoby uczących się odpowiadały wymaganiom jutra?
  • Czy Edukacja 3.0 – spersonalizowane kształcenie oparte o tworzenie własnych doświadczeń edukacyjnych uczącego się to optymalne rozwiązanie dla biznesu oraz sektora edukacji? Jak ją wdrożyć?

Konferencja powinna być inspiracją do wypracowania zarówno rozwiązań o charakterze teoretycznym, jak i propozycji ich wykorzystania w praktyce, posłuży wymianie poglądów i doświadczeń pomiędzy krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami akademickimi a sferą biznesu.

Proponowane sekcje tematyczne dotyczyć będą następujących obszarów merytorycznych poszukiwań:

 

Sekcja I

Nauki społeczne i humanistyczne dla biznesu – pytanie o sens i miejsce humanistyki we współczesnym biznesie

Obszary problemowe:

Stan aktualny – miejsce nauk społecznych i humanistycznych na uczelniach technicznych – doświadczenia różnych krajów (Austria, Czechy, Polska, Słowacja).

Rola nauk społecznych i humanistycznych z perspektywy przedstawicieli nauk technicznych.
Współczesne wyzwania transdyscyplinarne – globalizacja, zrównoważony rozwój
- RRI (Responsible Research and Innovations), przemysł 4.0.

Współczesny status nauki i techniki w społeczeństwie a relacje między naukami społecznymi, humanistycznymi i technicznymi (open science, citizen science).

 

Sekcja II

Kształcenie językowe dla potrzeb biznesu
- warunek sine qua non istnienia i rozwoju nowoczesnych podmiotów biznesowych

Obszary problemowe:

Język angielski ogólny i specjalistyczny jako globalny język biznesu.

Kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego.

Zintegrowane nauczanie języka specjalistycznego.

CALL i MALL (Computer Assisted Language Learning, Mobile Assisted Language Learning)
w akademickim kształceniu językowym.

Zrównoważony rozwój a koncepcja edukacji językowej.

Rozwijanie kompetencji miękkich a nauczanie języków obcych dla potrzeb biznesu.

 

Sekcja III

„Ludzka twarz” współczesnego biznesu
- fakty i mity społecznej odpowiedzialności biznesu dziś

Obszary problemowe:

Rola edukacji w kreowaniu społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Strategie firm w zakresie odpowiedzialności społecznej.

Firmy i sytuacja środowisk defaworyzowanych; kontekst zatrudniania osób niepełnosprawnych,
ich możliwości rozwoju w firmie, rozwiązania o charakterze kompleksowym w tym zakresie.

 

Sekcja IV

Edukacja dla biznesu i biznes dla edukacji
– jak wykreować wspólną przestrzeń dla osiągania wspólnych celów

Obszary problemowe:

Studia dualne: synergia edukacji akademickiej z praktycznym doświadczeniem zawodowym, perspektywy i wyzwania.

Programy kształcenia przemiennego: dydaktyka akademicka i rozwijanie kompetencji praktycznych a jakość kształcenia na polskich uczelniach wyższych.

Programy kształcenia w uczelniach wyższych a ich adekwatność do potrzeb zmieniającego
się rynku pracy.

Współpraca sektorów nauki, biznesu i administracji a wpływ na rozwój innowacyjnych obszarów krajowej gospodarki.

Aktywność naukowa w środowisku akademickim i biznesowym – horyzonty możliwości
dla młodych naukowców i szansa na rozwój gospodarczy oparty o innowacje.

Doradztwo zawodowe w przestrzeni edukacji – wsparcie i poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla potrzeb jednostki i rynku pracy.

Źródło: Politechnika Śląska
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś