Przejdź do treści głównej

Spotkanie Śląskiego Klastra NANO


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2019-03-15 10:13

Zapraszamy Państwa na spotkanie Śląskiego Klastra NANO, które odbędzie się w dniu 18 marca 2019 w Hotelu Best Western Mariacki w Katowicach dotyczące problematyki  nanobezpieczeństwa (w tym możliwości przeprowadzenia darmowych badań stanowiskowych), finansowania innowacyjnych projektów w województwie oraz kierunków ekspansji zagranicznej.

Spotkanie przeznaczone jest dla członków klastra.
Organizatorem spotkania jest koordynator klastra – Fundacja NANONET.
Partnerami spotkania są  Miasto Katowice i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

AGENDA:

09:30 – 09:55 | Rejestracja uczestników spotkania
10:00 – 10:10 | Powitanie uczestników
10:10 – 11:00 | Ekspansja na rynki zagraniczne – europejskie i afrykańskie  |dr Marcin Jabloński IGEI
11:00 – 11:15 | Przerwa kawowa/networking
11:15 – 12:00 | Seminarium o nanobezpieczeństwie cz. I  | dr Przemysław Oberbek (CIOP-PIB)
12:00 – 12:10 | Przerwa kawowa/networking
12:10 – 12:50 | Seminarium o nanobezpieczeństwie cz. II + dyskusja | dr Przemysław Oberbek (CIOP-PIB)
12:50 – 13:10 | Przerwa kawowa/networking
13:10 – 13:40 | Projekty dla MŚP na Śląsku (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości)
13:40 – 14:00 | Podsumowanie i zakończenie

______________________________________________________________

REJESTRACJA:
>>LINK<<

______________________________________________________________
Seminarium o nanobezpieczeństwie
seminarium przeznaczone głównie dla przedstawicieli polskich firm i instytucji badawczych związanych z nanotechnologiami, inspektorów BHP, ale zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane bezpieczeństwem pracy z nanomateriałami.

  • Wstęp – nanotechnologie, definicje, zagrożenia i wyzwania
  • Bezpieczeństwo stosowania, przetwarzania i produkowania nanomateriałów:  prawo, legislacja i normalizacja  ocena narażenia i ryzyka polecane dokumenty i narzędzia
  • Przykładowe wyniki badań narażenia i emisji nanoobiektów w środowisku pracy
Przemysław Oberbek ukończył Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał tytuł doktora inżynierii materiałowej na Politechnice Warszawskiej, gdzie pracował nad mikroskopowymi metodami charakteryzacji materiałów, kompozytami do regeneracji tkanki kostnej oraz cytotoksycznością nanomateriałów.
Obecnie Przemysław pracuje w Zakładzie Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym. Jego badania w Pracowni Aerozoli, Filtracji i Wentylacji koncentrują się na bezpieczeństwie stosowania nanomateriałów, ocenie narażenia zawodowego na specjalnie wytwarzane nanoobiekty oraz metodach pobierania próbek powietrza. W CIOP-PIB prowadzi także szkolenia na temat zagrożeń pyłowych w środowisku pracy.
Od 2017 roku jest ekspertem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w grupie ds. nanotechnologii oraz Europejskiego Komitetu Technicznego ds. oceny narażenia na czynniki chemiczne i biologiczne w miejscu pracy.
____________________________________________________________________
Marcin Jabłoński
Wiceprezes Izby Gospodarczej Eksporterów i Importerów w Mysłowicach. Przedsiębiorca, Członek Śląskiej Rady Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Od 2012 obecny w krajach MENA oraz Afryki Zachodniej. Udziałowiec Connection Point Africa w Tunisie. Współzałożyciel Algiersko-Polskiej Rady Społeczno-Gospodarczej.  Działacz społeczny: współzałożyciel Towarzystwa Sportowego Judo Żywiec, członek zarządów stowarzyszeń w Bielsku-Białej, Opolu i Olsztynie. Ekspert polskich, czeskich i słowackich agencji technologicznych i naukowych. Wykładowca. Międzynarodowy ekspert oraz biegły sądowy z zakresu klasteringu. Szachista, judoka i polonista.

________________________________________________________________________
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości to Jednostka organizacyjna Samorządu Województwa, która pośredniczy we wdrażaniu działań skierowanych do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Seminarium dedykowane firmom zainteresowanym wsparciem na rozwój inwestycyjny, w tym na:

  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz tworzenie zaplecza B+R
  • usługi proinnowacyjne;
  • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w sektorze MŚP;
  • internacjonalizację sektora MŚP.

Źródło: NANONET
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś