Przejdź do treści głównej

Sejmik uchwalił dwie nowe specjalizacje inteligentne województwa śląskiego


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2018-03-20 12:31

Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z 19 marca br., dotychczasową listę inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego (tj. medycyna, energetyka i technologie informacyjno-komunikacyjne) rozszerzono o zieloną  gospodarkę i przemysły wschodzące.

Zgodnie Uchwałą Nr 1429/125/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12.07.2016 roku w sprawie zatwierdzenia procedury oraz harmonogramu procesu aktualizacji inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego, przyjęte etapy Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) są aktualnie realizowane w województwie śląskim na podstawie następujących prac badawczych oraz wdrożeniowych prowadzonych przez Wydział Rozwoju Regionalnego:

 1. Modelowanie procesu, prace diagnostyczne oraz pilotaż proponowanych rozwiązań na podstawie prowadzonych prac monitoringowych i ewaluacyjnych (w ramach Pomocy Technicznej 2014-2020, Działanie 13.1 RPO WSL). oraz projektów („Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”, Działanie 1.3 RPO WSL).
 2. Weryfikacja dotychczasowych rozstrzygnięć strategicznych w zakresie rozwoju innowacyjnego, w tym technologicznego regionu.
 3. Aktualizacja inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego jako wynik realizacji PPO.
 4. Wdrażanie wyników procesu PPO, m.in. w ramach RPO WSL 2014-2020.

Wyniki przeprowadzonych obecnie analiz ewaluacyjnych wskazały z jednej strony na trafność wyboru dotychczasowych obszarów inteligentnej specjalizacji województwa śląskiego – energetyka, ICT i medycyna, z drugiej wskazały, iż aktualizacja specjalizacji województwa śląskiego powinna być prowadzona poprzez rozszerzenie listy obecnych inteligentnych specjalizacji o działy zielonej gospodarki oraz przemysłów wschodzących - obszary uznawane za priorytetowe w Unii Europejskiej.

Zielona gospodarka to priorytetowy obszar w Unii Europejskiej, ze względu na największy potencjał do wykorzystania w gospodarce obejmujący:

 • działania wspierające wzrost i rozwój gospodarczy, z zapewnieniem stałej dostępności kapitału naturalnego i usług ekosystemowych (ang. green growth),
 • politykę środowiskową, gospodarczą, społeczną oraz innowacje zapewniające społeczeństwu efektywne wykorzystanie zasobów w procesach produkcji i konsumpcji (ang. green economy).

Domeny zielonej gospodarki to:

 • gospodarowanie zasobami,
 • odnawialne źródła energii,
 • efektywność energetyczna i materiałowa,
 • czyste technologie i czystsza produkcja,
 • ochrona bioróżnorodności,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • zrównoważony model konsumpcji i produkcji.

Zakres zielonej gospodarki dla województwa śląskiego zidentyfikowano zgodnie z obowiązującym zakresem sektorów zielonej gospodarki wg EUROSTAT.

Przemysły wschodzące to nowe lub istniejące sektory gospodarki i łańcuchy wartości, które rozwijają się w nowe gałęzie przemysłu - mogą one w szczególny sposób korzystać ze wspólnych możliwości oferowanych przez klastry. Wśród przemysłów wschodzących należy wymienić:-       

 • ekoprzemysły,
 • przemysły morskie,
 • przemysły kreatywne,
 • przemysły mobilności,
 • przemysły usług mobilnych,
 • przemysły medycyny spersonalizowanej.

Wobec powyższego, od 19 marca 2018 r. inteligentnymi specjalizacjami Województwa Śląskiego są następujące obszary tematyczne:

 1. Medycyna.
 2. ICT.
 3. Energetyka.
 4. Zielona gospodarka.
 5. Przemysły wschodzące.

Przyjęcie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w zakresie rozszerzenia obszarów inteligentnych specjalizacji pozwoli na ich zastosowanie w planowanych konkursach w ramach Priorytetu I RPO WSL 2014-2020 w latach 2018 i kolejnych.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś